Lomový kámen

Na provozovnách je k dispozici tento lomový kámen:
LK NT – lomový kámen netříděný (kamenný rozval), frakce cca 0 – 600 mm
LK OPR – lomový kámen tříděný po hydraulickém kladivu
LK MN – lomový kámen zahliněný - mimo normu
LK - vybíraný, zahradní kámen
LK OPR – VHODNÝ DO GABIONŮ – prodej pouze na provozovnách:
Chvaletice (žula, barva šedo-modrá, občas dočervena, velikost cca 150 – 350 mm)
Litická (žula, barva šedo-modrá, velikost 100 – 250 mm)
Humperky (rohovec, barva tmavě šedá, velikost cca 100 – 250 mm)
RIGOLOVÝ KÁMEN - jednostranně štípaný stavební kámen z šedomodré skutečské žuly o rozměrech do 300 mm
využívá se pro úpravu břehů vodních toků a koryt, vodní stavby, podezdívky plotů, apod. Prodej pouze na provozovně Litická Skuteč!