Uložení inertních odpadů


V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě platného povolení provozováno uložení ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

{{item.title}}

Recyklace a prodej recyklátů

Prodej betonového recyklátu 0/90 MN
Prodej směsného recyklátu 0/90 MN (beton, cihla)
Prodej asfaltového recyklátu - dle vyhlášky č. 130/2019 lze použít na nestmelené konstrukční vrstvy polních a lesních cest!!!

Recyklovatelný stavební odpad upravujeme kombinací drcení a třídění na frakce vhodné pro maximální využití ve stavební výrobě. Jednotlivé druhy recyklátů jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění pro zásypy, podkladní vrstvy komunikací, povrchové terénní úpravy.