Aktuality
duben 2018
Nový ceník pro rok 2018

Ceník výrobků platný od 1.4.2018 naleznete zde.

duben 2017
Nový ceník pro rok 2017

Ceník výrobků platný od 1.4.2017 naleznete zde.

duben 2015
Kamenivo pro kolejové lože 32/63 BI

Od dubna 2015 nabízíme nově kamenivo pro kolelové lože 32/63 BI. Kamenivo je k dostání na provozovně 03 - Skuteč - Litická.

Osvědčení o kvalitě

leden 2014
Nový ceník pro rok 2014

Ceník výrobků platný od roku 2014 naleznete zde.

rok 2013
Recyklační středisko Žumberk

Vybudováním recyklačního střediska na provozovně Žumberk jsme v roce 2013 rozšířili služby zákazníkům o možnost uložení inertních odpadů a prodej drcených recyklátů. Více ...

Prohlášení, certifikáty (kvalita, bezpečnost, životní prostředí)

Jakost a kvalita

Prohlášení o vlastnostech

ES certifikáty systému řízení výroby

Zpráva o dozoru

Chemicko-fyzikální vlastnosti suroviny

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dbá společnost na dodržování platné legislativy a velký důraz klade zvláště na oblast prevence. Základem úspěchu je proto hlavně vyhledání všech bezpečnostních rizik vůči zaměstnancům společnosti a ostatním zúčastněným osobám s cílem dále zlepšovat dosažené nadprůměrné výsledky zejména v oblasti úrazovosti.

Ochrana životního prostředí - nedílná součást udržitelného rozvoje společnosti

Stejně jako těžba surovin, je i ochrana životního prostředí nedílnou součástí zájmů společnosti. Rekultivace následků těžební činnosti jsou předem plánovány a zahájeny ihned po ukončení dobývání kameniva. Vždy se přitom dbá na vhodný výběr řešení pro danou lokalitu. Každý rok tvoříme finanční rezervy na rekultivace, které se vedou na odděleném účtu.

GRANITA s.r.o. má v rámci prevence vzniku nebezpečných odpadů smluvně zajištěn zpětný odběr použitých výrobků podle zákona o odpadech a pravidelně obměňuje strojový park se zřetelem na spotřebu paliv, produkci emisních plynů a možnost úniku provozních náplní škodlivých vodám.