Aktuality
duben 2018
Nový ceník pro rok 2018

Ceník výrobků platný od 1.4.2018 naleznete zde.

duben 2017
Nový ceník pro rok 2017

Ceník výrobků platný od 1.4.2017 naleznete zde.

duben 2015
Kamenivo pro kolejové lože 32/63 BI

Od dubna 2015 nabízíme nově kamenivo pro kolelové lože 32/63 BI. Kamenivo je k dostání na provozovně 03 - Skuteč - Litická.

Osvědčení o kvalitě

leden 2014
Nový ceník pro rok 2014

Ceník výrobků platný od roku 2014 naleznete zde.

rok 2013
Recyklační středisko Žumberk

Vybudováním recyklačního střediska na provozovně Žumberk jsme v roce 2013 rozšířili služby zákazníkům o možnost uložení inertních odpadů a prodej drcených recyklátů. Více ...

Produkty a služby

Drcené kamenivo, lomový kámen

image

Drcené kamenivo vzniká drcením větších kusů horniny a jeho následným tříděním do jednotlivých frakcí. Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným, ostrohranným tvarem zrn, ostrými hranami a drsným povrchem. Drcené kamenivo je vhodné pro dlažbová lože (frakce 2/5, 4/8), do betonu a živičných směsí (frakce 4/8, 8/11, 8/16, 16/22), do podsypů a zásypů (štěrky a stěrkodrtě). Ve větších frakcích použitelné pro zídky a gabiony (např. frakce 32/63, 63/125).

Společnost vyrábí všechny druhy drceného kameniva. Sortiment výrobků je přizpůsobován požadavkům odběratelů, ale v zásadě jsou vyráběny tyto frakce drceného kameniva:

 • Drtě: 0 - 2, 0 - 4, 2 - 5, 4 - 8, 8 - 11, 8 - 16, 16 - 22 mm
 • Štěrkodrtě: 0 - 8, 0 - 22, 0 - 32, 0 - 63, 0 - 125, 0 - 250 mm
 • Štěrky: 16 - 32, 32 - 63, 63 - 125 mm

Toto drcené kamenivo se vyrábí v pěti lomech, které jsou rozloženy v celém Pardubickém kraji. Jsou to lomy ve Chvaleticích, Budislavi, Skutči (provozovny Litická a Humperky) a v Žumberku.

Veškeré dodávané kamenivo splňuje nejpřísnější současná kritéria kvality podle ČSN EN a je uváděno na trh v souladu se zákonem č.22/1997 Sb..

Lomový kámen má nepravidelný tvar a je mezistupněm výroby drceného kameniva. Na všech provozovnách je k dispozici ve formě:

 • LK NT – lomový kámen netříděný (kamenný rozval), frakce cca 0 – 800 mm
 • LK OPR – lomový kámen tříděný po hydraulickém kladivu, frakce cca 150 – 500 mm
 • LK MN – lomový kámen zahliněný
 • LK - ručně vybíraný, zahradní kámen

Ceny výrobků viz. samostatný ceník

Hrubá kamenická výroba

V tomto segmentu výrobního programu nabízíme dodávku dlažebních kostek, mozaiky, odseků a rigolového kamene jak z šedomodré (Skutečské), tak i růžovošedé (Zderazské) žuly.

Dlažební kostky vel. 8/11 cm

image

Určené zejména pro dlažby ze žulových kostek pro nejtěžší dopravu a také pro pěší provoz s neomezenou životností. Dokonale opravitelné po rekontrukcích, překopech apod.

Mozaika – kostky vel. 4/6 cm

image

Určené zejména pro dlažby ze žulové mozaiky pro pěší provoz s neomezenou životností. Dokonale opravitelné po rekontrukcích, překopech apod.

Odseky

image

Dlažby z divoké mozaiky pro pěší provoz, i pro lehkou dopravu. Neomezená životnost, krásné vzory a barvy. Dokonale opravitelné po rekonstrukcích, překopech apod.

Rigolový kámen

image

Jednostranně štípaný stavební kámen o rozměrech do 35 cm a váze do 40 kg pro úpravu břehů vodních toků a koryt, vodní stavby, podezdívky plotů, apod.

Ceny výrobků viz. samostatný ceník

Uložení suti, recyklace

Uložení suti

V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI provozováno uložení ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

 • 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů
 • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadní písek a jíl
 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 20 02 02 Zemina a kameny

Cílem této činnosti je rekultivace lomu s navrácením půdy do Zemědělského půdního fondu vč. úpravy krajinného reliéfu.

Poplatky za uložení viz. samostatný ceník

Recyklace

Recyklovatelný stavební odpad upravujeme kombinací drcení a třídění na frakce vhodné pro maximální využití ve stavební výrobě. Jednotlivé druhy recyklátů jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění pro zásypy, podkladní vrstvy komunikací, povrchové terénní úpravy, apod..

Na základě povolení KrÚ 27703/2011/OŽPZ/FI provozujeme zařízení k využití ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06
 • 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
 • 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Ostatní služby

Vrtací práce v lomech

Nabízíme provádění kompletních vrtacích prací (vrtací práce na klíč). V rámci zajištění kompletních trhacích prací provádíme vrtací práce. Disponujeme výkonnou vrtací soupravou značky Atlas Copco.

Trhací práce v lomech

Nabízíme provádění kompletních trhacích prací (trhací práce na klíč), které zahrnuje:

 • vypracování projektu odstřelu dle generelního projektu objednatele
 • vrtací práce
 • dodání trhavin a rozněcovadel
 • nabití a odstřel
 • vykonávání funkce vedoucího trhacích prací (VTP)