Prohlášení o vlastnostech a jiné dokumenty

Provozovna Chvaletice

Kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 + A1)

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
0-4 2-5 předrcené 4-8 A 4-8 předrcené 8-11
Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
8-16 8-16 předrcené 11-22 16-32 32-63
Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
63-125 0-2 předrcené

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací (ČSN EN 13043)

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
0-4 2-5 4-8 8-16 11-22
Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
0-2 8-11

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242+a1, ČSN EN 13285)

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
0-2 0-4 C,ŠDB 0-16 C,ŠDA 0-22 E 0-32 C,ŠDA
Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
0-63 C,ŠDA 0-125 C 0-250 C 2-4 C 4-8 C
Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
11-22 C 8-16 C 16-32 C 32-63 C 63-125 C

Ostatní

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte
Kamenivo pro gabiony 0-22 (MN) 125-250 Lomový kámen (NT) Lomový kámen (OPR) Lomový kámen tříděný (OPR) 100-300 Lomový kámen tříděný (OPR) 150-350