Aktuality
březen 2020
Nový ceník pro rok 2020

Ceník výrobků platný od 1.4.2020 naleznete zde.

červen 2019

Ruční naložení a vybírání kamenů v lomech je přísně zakázáno!

Z důvodu zajištění bezpečnosti našich zákazníků zajišťuje nakládku zboží pouze prodávající. Na přívěsné vozíky za osobní automobil nakládáme materiál pouze strojně za příplatek 150 Kč a to na výslovné přání a odpovědnost zákazníka.

březen 2019
Nový ceník pro rok 2019

Ceník výrobků platný od 1.4.2019 naleznete zde.

duben 2018
Nový ceník pro rok 2018

Ceník výrobků platný od 1.4.2018 naleznete zde.

Recyklační středisko

Uložení inertního odpadu

V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI provozována ukládka ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

  • 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů
  • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
  • 01 04 09 Odpadní písek a jíl
  • 17 01 01 Beton
  • 17 01 02 Cihly
  • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
  • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
  • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  • 20 02 02 Zemina a kameny

Cílem této činnosti je rekultivace lomu s navrácením půdy do Zemědělského půdního fondu vč. úpravy krajinného reliéfu.

Poplatky za uložení viz. samostatný ceník