Aktuality
duben 2018
Nový ceník pro rok 2018

Ceník výrobků platný od 1.4.2018 naleznete zde.

duben 2017
Nový ceník pro rok 2017

Ceník výrobků platný od 1.4.2017 naleznete zde.

duben 2015
Kamenivo pro kolejové lože 32/63 BI

Od dubna 2015 nabízíme nově kamenivo pro kolelové lože 32/63 BI. Kamenivo je k dostání na provozovně 03 - Skuteč - Litická.

Osvědčení o kvalitě

leden 2014
Nový ceník pro rok 2014

Ceník výrobků platný od roku 2014 naleznete zde.

rok 2013
Recyklační středisko Žumberk

Vybudováním recyklačního střediska na provozovně Žumberk jsme v roce 2013 rozšířili služby zákazníkům o možnost uložení inertních odpadů a prodej drcených recyklátů. Více ...

Recyklační středisko

Uložení inertního odpadu

V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě povolení KrÚ 25053/2011/OŽPZ/FI provozována ukládka ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

  • 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů
  • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
  • 01 04 09 Odpadní písek a jíl
  • 17 01 01 Beton
  • 17 01 02 Cihly
  • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
  • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
  • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
  • 20 02 02 Zemina a kameny

Cílem této činnosti je rekultivace lomu s navrácením půdy do Zemědělského půdního fondu vč. úpravy krajinného reliéfu.

Poplatky za uložení viz. samostatný ceník