Prohlášení a certifikáty

Prohlášení o vlastnostech

Provozovna Chvaletice

Kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 + A1)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací (ČSN EN 13043)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242+a1)
Ostatní

Provozovna Budislav

Kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 + A1)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací (ČSN EN 13043)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242+a1)
Ostatní

Provozovna Skuteč - Litická

Kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 + A1)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací (ČSN EN 13043)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242+a1)
Ostatní

Provozovna Skuteč - Humperky

Kamenivo do betonu (ČSN EN 12620 + A1)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (ČSN EN 13242+a1)
Ostatní

Provozovna Žumberk

Recykláty

Provozovna Zderaz

Ostatní

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dbá společnost na dodržování platné legislativy a velký důraz klade zvláště na oblast prevence. Základem úspěchu je proto hlavně vyhledání všech bezpečnostních rizik vůči zaměstnancům společnosti a ostatním zúčastněným osobám s cílem dále zlepšovat dosažené nadprůměrné výsledky zejména v oblasti úrazovosti.

Ochrana životního prostředí - nedílná součást udržitelného rozvoje společnosti

Stejně jako těžba surovin, je i ochrana životního prostředí nedílnou součástí zájmů společnosti. Rekultivace následků těžební činnosti jsou předem plánovány a zahájeny ihned po ukončení dobývání kameniva. Vždy se přitom dbá na vhodný výběr řešení pro danou lokalitu. Každý rok tvoříme finanční rezervy na rekultivace, které se vedou na odděleném účtu.

GRANITA s.r.o. má v rámci prevence vzniku nebezpečných odpadů smluvně zajištěn zpětný odběr použitých výrobků podle zákona o odpadech a pravidelně obměňuje strojový park se zřetelem na spotřebu paliv, produkci emisních plynů a možnost úniku provozních náplní škodlivých vodám.

Vedoucí řízení kvality

Lukáš Nykl
nykl@granita.cz 702 283 623