Uložení inertních odpadů

Uložení inertních odpadů je od 1.10.2021 provozováno pod nově vzniklou společností GRANITA SIO Žumberk s.r.o.

V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě platného povolení provozováno uložení ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

{{item.title}}

Recyklace a prodej recyklátů

V recyklačním středisku se přijímají směsi betonů, cihel, tašek a keramických výrobků a asfaltové směsi a následně jsou tyto recyklované materiály nabízeny k prodeji.

17 01 07 SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ (ODDĚLENÉ FRAKCE cihel a tašek)
17 01 07 SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ (SMĚS uvedených odpadů)
17 030 2 ASFALTOVÉ SMĚSI (omezené množství) – pouze s rozbory!
Prodej betonového recyklátu 0/90 MN
Prodej směsného recyklátu 0/90 MN (beton, cihla)
Prodej asfaltového recyklátu - dle vyhlášky č. 130/2019 lze použít na nestmelené konstrukční vrstvy polních a lesních cest!!!
Prodej tříděné zeminy 0/12 MN

Recyklovatelný stavební odpad upravujeme kombinací drcení a třídění na frakce vhodné pro maximální využití ve stavební výrobě. Jednotlivé druhy recyklátů jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění pro zásypy, podkladní vrstvy komunikací, povrchové terénní úpravy.

Před uskutečněním návozu inertních matriálů je třeba vyplnit a potvrdit základní popis odpadu a průvodku odpadu.