Uložení inertních odpadů

Uložení inertních odpadů je od 1.10.2021 provozováno pod nově vzniklou společností GRANITA SIO Žumberk s.r.o.

V rámci plánu rekultivace povrchového lomu Žumberk je na základě platného povolení provozováno uložení ekologicky nezávadných odpadů a materiálů (odpady kategorie O), jimiž jsou:

{{item.title}}

Recyklace a prodej recyklátů

V recyklačním středisku se přijímají směsi betonů, cihel, tašek a keramických výrobků a asfaltové směsi a následně jsou tyto recyklované materiály nabízeny k prodeji.

17 01 07 SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ (ODDĚLENÉ FRAKCE cihel a tašek)
17 01 07 SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ (SMĚS uvedených odpadů)
17 030 2 ASFALTOVÉ SMĚSI (omezené množství) – pouze s rozbory!
Prodej betonového recyklátu 0/90 MN
Prodej směsného recyklátu 0/90 MN (beton, cihla)
Prodej asfaltového recyklátu - dle vyhlášky č. 130/2019 lze použít na nestmelené konstrukční vrstvy polních a lesních cest!!!
Prodej tříděné zeminy 0/12 MN

Recyklovatelný stavební odpad upravujeme kombinací drcení a třídění na frakce vhodné pro maximální využití ve stavební výrobě. Jednotlivé druhy recyklátů jsou plnohodnotnou a cenově velmi výhodnou náhradou přírodních materiálů a mají široké uplatnění pro zásypy, podkladní vrstvy komunikací, povrchové terénní úpravy.

Před uskutečněním návozu inertních materiálů je třeba vyplnit a potvrdit základní popis odpadu a průvodku odpadu.

Při roční ukládce jednoho druhu odpadu v množství větším než 450 tun musí každá organizace dodat rozbory odpadů ještě před zahájením ukládky. V případě ukládky více druhů odpadů platí tato povinnost (předat rozbory před zahájením ukládky) pro každý druh samostatně.

Musí být doloženy rozbory pro ukládání odpadů splňující kritéria stanovená právními předpisy pro odpady používané k zasypávání – vyhláška č. 273/2021, příloha č. 5, tabulka 5.1, 5.2 a 5.3 (dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb.) a dále v souladu s přílohou č.4 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Rozbory jsou platné 12 měsíců.